ANALISIS SOALAN SPM

ANALISIS SOALAN SPM

ANALISA SPM SEJARAH

BAB

TAJUK TINGKATAN 4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA
Zaman prasejarah
Makna Tamadun

- Pandangan Islam dan Barat5a

Ciri-Ciri Tamadun

1a


5b

Tamadun Mesopotamia

- Sumbangan dalam ilmu dan ciptaan5c

Tamadun Mesir

- Keistimewaan masyarakat Mesir Purba

- Sumbangan Mesir Purba

- KBKK : pencapaian Malaysia yang membanggakan

5a

5b

5cTamadun Indus
Tamadun Hwang Ho
2

PENINGKATAN TAMADUN
Tamadun Yunani

- bentuk pemerintahan

- sumbangan tokoh pendidikan Ptolemy & Archimedes

- tujuan pembinaan Acropolis

* pentadbiran

- Maksud demokrasi

- Ciri sistem demokrasi

- Negara yang mengamalkan demokrasi

- Ciri kepimpinan

- Kebaikan sistem demokrasi

1b

1c

1d
1a

1b

1c

1d

1eTamadun Rom

* Perundangan

- Cara Hukum kanun 12 dirujuk

- Cara Undang-undang 12 dirujuk

- Satu bahagian Undang-undang Rom

- Tiga prinsip Undang-undang Rom

- Kepentingan undang-undang kepada negara

- Sumbangan Tamadun Rom


1a

1a

1b

1c

1d

5a


Tamadun India
Tamadun China

- peperiksaan Awam di China


5b


Agama dan kepercayaan
3

TAMADUN AWAL DI ASIA TENGGARA
Bentuk-bentuk kerajaan awal
Kerajaan agraria
Kerajaan maritim

- Kegiatan ekonomi

- Kerajaan maritim di TM

- Peranan pelabuhan – pembekal / kerajaan / entrepot

- Peranan BM dalam ekonomi maritim

- Iktibar daripada kerajaan maritim
1a

1b

1c

1d

1e
Cara-cara kedatangan Hindu Buddha
Pengaruh Hindu Buddha dalam pemerintahan
Pengaruh Hindu Buddha dalam Keseniaan dan Kesusasteraan
4

KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH
Ciri-ciri masyarakat Arab Jahiliah

- Sebab dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah

- Ciri-ciri kehidupan masyarakat Jahiliah

- Pengalaman ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah

menghalang pembentukan masyarakat bermoral

6a

6b

6cNabi Muhammad s.a.w
TAJUK TINGKATAN 4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Penyebaran Islam di Makkah

* Penyebaran secara rahsia

- Pihak yang menerima Islam

- Sebab Nabi Muhammad sa.w berdakwah secara rahsia

*Penyebaran secara terbuka

- Cara penyebaran secara terbuka1a

1b

1c

Reaksi Masyarakat Arab terhadap Islam

- Cara penentangan Quraish1d

Nabi Muhammad s.a.w menyelesaikan masalah
5

KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
Perjanjian Aqabah I dan II
Hijrah

- Konsep Hijrah

- Sebab peristiwa Hijrah

- kepentingan Hijrah kepada penduduk Madinah

- Pembaharuan yang dilakukan Nabi Muhammad s.a.w selepas

hijrah ke Madinah


2a

2b

2c

2d


Piagam Madinah

- Kandungan

- kedudukan Yahudi dalam PM

- kepentingan PM dari segi ekonomi

2a,

2b

2c

2dPenyebaran Islam
Perjanjian Hudaibiyah

- Pihak yang menandatangani perjanjian

- Peristiwa yang membawa ke arah termeterai perjanjian

- Kepentingan perjanjian kepada perkembangan Islam

- Iktibar yang diambil daripada perjanjian

2a

2b

2c

2dPenaklukan Kota Makkah
6

PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
Khulafa al-Rasyidin (konsep/syarat/tugas)

- syarat calon khalifah

- cara pemilihan khalifah

- tanggungjawab khalifah – politik / sosial / ekonomi

- ciri kepimpinan dalam Islam

5a2a

2b

2d
Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

- kejayaan
2c
Kahlifah Umar al-Khattab

- pembaharuan

5bKhalifah Usman Affan
Khalifah Ali Abu Talib
Kerajaan Bani Umaiyah
Kerajaan Bani Abbasiyah
Kerajaan Turki Uthmaniyah
Pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia

- Sebab tamadun Islam berkembang ke seluruh dunia


6a


7

ISLAM DI ASIA TENGGARA
Teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara
Penyebaran Islam ke Asia Tenggara

- Cara penyebaran islam
5a
Pengaruh Islam di Asia Tenggara

- Kesan perkembangan tamadun Islam dalam kesenian

- Kesan perkembangan tamadun Islam dalam bahasa dan

tulisan

- Kesan perkembangan tamadun Islam dalam politik dan eko

- Kesan perkembangan tamadun Islam dalam pendidikan


6b

6b

6a

5b

5c
ANALISA SPM SEJARAH

BAB

TAJUK TINGKATAN 4

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8

PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
Kesan kedatangan Islam terhadap politik
Kesan kedatangan Islam terhadap sosiobudaya

- Kesan perkembangan tamadun Islam dalam gaya hidup6c

Kesan kedatangan Islam terhadap ekonomi
9

PERKEMBANGAN DI EROPAH
Zaman gelap
Zaman Renaissance
Zaman Reformation
Penjelajahan dan penerokaan
Revolusi pertanian

- Perkaitan antara RP dengan RI

- Kesan RP
6a

6b
Revolusi perindustrian

- Kesan RI

- RI membawa kepada imperialisme di negara Asia dan Afrika
6b

6c
Imperialisme di Asia

- Sebab imperialisme Barat ke AT

- Kesan imperialisme Barat ke AT


7a

7b


10

DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
Ekonomi tradisional

- Aktiviti ekonomi sara diri

- Cara penggunaan lebihan pengeluaran sara diri

- Sebab ekonomi sara diri diberi tumpuan oleh orang Melayu2a

2b

2c

Ekonomi dagangan

* Getah

- Faktor perkembangan getah

- Kesan perkembangan getah kepada orang Melayu

* Tanaman komersial

- Jenis tanaman komersial

- Faktor menggalakkan tanama komersial diurus secara meluas

- Sebab orang Melayu kurang terlibat dengan tanaman

komersial

- Sebab tanaman komersial bertumpu di pantai barat

* Bijih timah

- Peranan pembesar dalam perlombongan bijih timah (abad 19)

- Sebab pembesar tidak meneruskan penguasaan

- Tindakan yang sepatutnya diambil oleh pembesar untuk

menguasai perlombongan bijih timah

6a

6b

3a

3b

3c

3d8a

8b

8cDasar British terhadap pertanian
Kesan-kesan dasar ekonomi
BAB

TAJUK TINGKATAN 5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1

KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA
Faktor-faktor imperialisme barat

- Maksud imperialisme

- Cara pengangkutan membantu imperialisme

- Sebab kuasa barat bersaing

- Beban orang putih

3a3b

3a

3c

3d

3e
Perubahan sistem politik

- Ciri-ciri Sistem Birokrasi Barat

- Slogan Perancis menjajah Indo-China

3d

3bNasionalisme di Asia Tenggara

-isu nasionalisme di Burma

3cPerkembangan nasionalisme

- tujuan dan contoh media cetak

- gerakan nasionalisme tahap awal

7a

7b2

NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA
Sebab-sebab penentangan

- Tindakan penjajah British yang membawa penentangan


4a7aPeristiwa penentangan

- Akibat penentangan

- Sikap pemimpin tenpatan yang boleh menjadi iktibar

- Perjuangan Mat Salleh

- Perjuangan Dol Said

- KBKK : Cadangan kepada generasi muda supaya menjadi

warganegara yang berupaya mempertahankan kedaulatan

negara


4b

4c

4d7b

7b

7cFaktor-faktor pemangkin nasionalisme
Gerakan Islah
Akhbar /majalah /novel penggerak kesedaran kebangsaan
Perjuangan nasionalisme oleh persatuan-persatuan Melayu
Gerakan nasionalisme semasa pendudukan Jepun
3

KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA
Latar belakang pembinaan negara bangsa
Pembinaan negara dan bangsa

- Count Camillo Benso

- Otto Eduard von Bismarck

- Pembinaan Malaysia tanpa pertumpahan darah
7b

7b

7c
Ciri-ciri negara dan bangsa
7a
Ciri-ciri negara dan bangsa Kesultanan Melayu Melaka
Warisan Negeri-Negeri Melayu
Undang Undang Tubuh Kerajaan Johor
Sistem Jemaah Menteri Kelantan
Undang-Undang Kerajaan Terengganu
Sistem pemerintahan di Negeri Sembilan
4

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
Malayan Union

- Sebab diperkenalkan

- Sebab MU disokong oleh orang dagang dan orang Melayu

Radikal

- Apakah yang akan berlaku jika MU dilaksanakan7a

7b

7c

Persekutuan Tanah Melayu 1948
Pergerakan politik di Sarawak dan Sabah

* Sarawak

- Sebab Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada British

- Persatuan yang menentang penyerahan

- Sebab penduduk menentang penyerahan

- Cara penduduk menentang penyerahan

- Sebab penentangan gagal

3a

3b

3c

3d

3eBAB

TAJUK TINGKATAN 5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

5

PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA YANG MERDEKA
Sistem Ahli

- Tokoh yang memperkenalkan SA

- Sebab MRR menerima SA

- Sebab British bersetuju dengan SA

- Ciri-ciri SA

- Kepentingan SA3a

3b

3c

3d

3e

Pakatan Murni
Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957
Peranan Tokoh-Tokoh Kemerdekaan 1957
6

PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA MALAYSIA
Cadangan ke arah pembentukan Malaysia
Faktor-Faktor-pembentukan Malaysia

- Aspek politik / ekonomi / sosial
4a
Reaksi terhadap pembentukan Malaysia

- Reaksi dalam negeri

- Reaksi Indonesia


8a

8b


Langkah-Langkah pembentukan Malaysia

- Tindakan Malaysia menghadapi tentangan Indonesia

- Peranan Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum
4b

4c
Perjanjian Malaysia 1963

- Bukti Perjanjian Malaysia mengambilkira kepentingan rakyat

dan negeri anggota

- Adakah tindakan TAR menubuhkan Malaysia memberi

kebaikan kepada rakyat
4d

4e
7

SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
Perlembagaan

- Kepentingan

- Maksud keluruhan perlembagaan

- Sebab perlembagaan dipinda dari semasa ke semasa
8a

8b

8c
Raja berperlembagaan
Kuasa pemerintahan
Pilihanraya

- sistem PR

- Syarat menjadi calon

8a

8bParti politik di Malaysia sehingga tahun 1963
Negara Persekutuan
Lambang Negara
8

PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
Rancangan pembangunan lima tahun

- Matlamat DEB

- Langkah mencapai DEB

- Pencapaian DEB8a

8b

8c

Dasar pembangunan ekonomi

- Dasar Pertanian Negara

- Dasar Persyarikatan Malaysia

- Dasar Penswastaan

- KBKK : Kejayaan yang dicapai kerajaan melalui ketiga-tiga

dasar ini

- KBKK : Peranan generasi muda Malaysia dalam memajukan

ekonomi negara

9a

9a

9a

9b

9cRukun Negara

- Kepentingan Prinsip 1

- maksud keluhuran perlembagaan

- kepentingan prinsip 5

- peristiwa membawa kepada RN

4a

4b

4c

4dTAJUK TINGKATAN 5

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dasar Pendidikan Kebangsaan
Akta Bahasa Kebangsaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Sukan Untuk Perpaduan
Wawasan 2020
9

MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA
Perang Dunia

* Perang Dunia Kedua

- Faktor

- Kesan

- Cara mengelakkan peperangan9a

9b

9c

Perang Dingin

- Sebab terbentuk blok

- Cara blok mengukuhkan pengaruh


9a

9b


Dasar-Dasar Luar Malaysia

- Faktor penggubalan dasar luar

- Dasar luar Malaysia mengutamakan kesejahteraan serta

keamanan

9a9c
Komanwel
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

- Matlamat piagam

- Cara Malaysia membantu PBB menyelesaikan konflik

Antarabangsa

- Manfaat keahlian Malaysia dalam PBB

- Adakah PBB berjaya melaksanakan tanggungjawab sebagai

badan pengaman

4a

4b

4c

4dPergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)
Negara-Negara Selatan
Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)

- Penubuhan ASA

9bMAPHILINDO
ASEAN

- Matlamat ASEAN

- Kejayaan yang dicapai ASEAN
9a

9b
ICT
Koridor Raya Multimedia
K-ekonomi

- Maksud

- Kepentingan teknologi dan industri dalam K-ekonomi

- Faktor menentukan kejayaan K-ekonomi

- Cara merealisasikan kejayaan K-ekonomi4a

4b

4c

4d

K-masyarakat
TINGKATAN 4

TEMA 1 : BAB 1, BAB 2 & BAB 3

TEMA 2 : BAB 4 & BAB 5

TEMA 3 : BAB 6, BAB 7 & BAB 8

TEMA 4 : BAB 9 & BAB 10

TINGKATAN 5

TEMA 5 : BAB 1 & BAB 2

TEMA 6 : BAB 3, BAB 4 & BAB 5

TEMA 7 : BAB 6, BAB 7 & BAB 8

TEMA 8 : BAB 9